Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Greve Ungdoms Brandvæsen, til afholdelse tirsdag den 28/3 2017, kl.19:00 – 20:30.

Efter generalforsamlingen bydes på kaffe og kage m.m.

Ifølge vedtægterne skal der indkaldes til ordinær generalforsamling, mindst 3 uger før afholdelse. Se vedhæftede pdf-fil for dagsorden.

På vegne af bestyrelsen

Michael Grønt
Formand
Greve Ungdoms Brandvæsen

Dagsorden til generalforsamling i GUB 2017