Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening, til afholdelse mandag den 30/1 2017 kl. 19:00 – 20:30.

Ifølge vedtægterne skal der indkaldes til ordinær generalforsamling, mindst 3 uger før afholdelse. Se vedhæftede pdf-fil for dagsorden m.m.

På vegne af bestyrelsen

Michael Grønt
Formand
Greve Brandmandsforening

Dagsorden til generalforsamling i Greve Brandmandsforening 2017